Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Lelkészeink

almasi

Almási Ferenc, lelkipásztor

Borsodszirákon nőttem fel, református családban. Az Edelény-Belvárosi Református Egyházközség tagja voltam családommal együtt. Vadas Gyula lelkipásztor keresztelt meg és nála is konfirmáltam. Ő esketett minket, sőt szolgálatom kezdetén kollégájaként is ülhettem mellette. Személyes hitéletemben nagyon fontos szerepe volt neki és családjának.

Az általános iskolát Borsodszirákon és Boldván végeztem. Középiskolai tanulmányaimat a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolában folytattam. Hálás vagyok Istennek, hogy ide járhattam, mert az alapos szakmai ismeretek mellett emberségre, tisztességre, becsületre tanítottak, és megtapasztaltam a teljes korrektséget. Jó tanuló voltam, ezért később megütközést keltett, hogy a lelkészi szolgálatot választottam. Gyermekkoromban szerettem templomba járni, imádkozni, Bibliát olvasni, de nem vágytam a lelkészi hivatásra. Amikor azonban egy ifjúsági konferencián magam is megtapasztaltam Jézus Krisztus kegyelmét, egyre jobban éreztem, meg kell próbálnom ebbe a hivatásba beállni. Egyedül a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára adtam be a jelentkezésemet, ahová fel is vettek. A Teológián jeles eredménnyel végeztem. A tudományok között a szívemhez legközelebb a görög nyelv, az Újszövetség kutatása, valamint a gyakorlati teológia állt és áll mind a mai napig.

Feleségemmel, Tar Gabriellával - aki szintén református lelkipásztor - 2001-ben kötöttünk házasságot. Szolgálatunk az Abaúji Egyházmegyében, a Komjáti-körzetben kezdődött. itt hat gyülekezet pásztorolása volt a feladatunk. Idővel sikerült két részre bontanunk ezt a körzetet, Isten kegyelméből ma is életképes mind a két körzet. 2004 augusztusában kerültünk Bodrogkeresztúrra, ahol 4 évig szolgáltunk. A fiatalok között sok örömöt átéltünk, és boldogok vagyunk azok miatt, akik átadták ez idő alatt életüket Jézus Krisztusnak.

2007-2008-ban a Debreceni Egyetem mentálhigiénés diplomát szereztem, valamint másodállásban 4 hónapig dolgoztam a Tokaji Időskorúak Otthonában mentálhigiénés szakemberként. 2008-ban Nagyrozvágyon és Kisrozvágyon kezdtük meg szolgálatunkat. Elindítottuk a Magvetés című gyülekezeti lapot, bevezettük az 50-60-70 éve konfirmáltak talákozóját, a presbiterek vasárnapját, a nőszövetségi napot, valamint folytattuk a napközis hittantáborok tartását. Nagy hangsúlyt fektettünk a presbiterképzésre. Legalább évente tartottunk egy-egy színvonalas előadást, csendesnapot neves előadókkal. 2010-ben mesterképzésen vettem részt a Sárospataki Református Teológiai Akadémián.

2002-2004 között az Abaúji Egyházmegyében missziói bizottsági tag, később egyházkerületi iskolaügyi bizottsági tag voltam 2009-ig, 2010 óta pedig a Zempléni Egyházmegyében töltöttem be bírói tisztséget.

2012. október 6-án született meg kislányunk, Abigél.

A tetemvári gyülekezetben mindent megteszünk feleségemmel együtt, amire Isten indít és bátorít bennünket. Szeretnénk, ha a presbitérium és a gyülekezet partner lenne szolgálatunkban. Szeretnénk közelebb hozni egymáshoz a Jókai iskolát és a gyülekezetet. Nagyszerű alapra építkezhetünk, amit az előd lelkipásztorok vetettek, és kiváló kollégák segítik ma is a szolgálatot. Szolgálatunkra kérjük Isten áldását és a testvérek imádkozó támogatását!

Almásiné Tar Gabriella, lelkipásztor

Kilin

Kocsis Sándor

Kocsis-Halász Teodóra