Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Hirdetések

A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Hegedűs Tamás és Zólyomi Zsuzsa Zsófia nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!


ALKALMAINK:

®  Ma délután 16 órától istentiszteletet tartunk a templomban, hétfőn 8 órától a Jókai iskola tartja hétkezdő istentiszteletét a templomban.

®  Kedden 15 órától a gyászoló csoport tartja összejövetelét a gyülekezeti teremben, 17 órától bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, 18 órától pedig a diakóniai munkacsoport tart megbeszélést szintén a gyülekezeti teremben.

®  Szerdán 17 órától a sáfársági bizottság tart megbeszélést a gyülekezeti teremben. 17 óra 30 perctől kóruspróba lesz a Jókai iskolában.

®  Csütörtökön fél 10-től a Kálvin Szövetség Női Köre tartja alkalmát a gyülekezeti teremben. 17 órakor istentiszteletet tartunk a templomban. 18 órától a FeTa bibliakör tartja alkalmát a gyülekezeti teremben.

®  Pénteken 18 órakor a Timóteus ifi tartja ifjúsági bibliaóráját a gyülekezeti teremben, az EgyIk Ifi pedig a parókián.

Szombaton 16 órától a 'Kövess engem' bibliakör tartja alkalmát a gyülekezeti teremben.

®  Jövő vasárnap 8.30, 10 és 16 órakor tartunk istentiszteleteket a templomban. A 16 órai istentisztelet családi istentisztelet lesz, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a családokat!

®  A mai napon is gyermekmegőrzést biztosítunk a kisgyermekes családok részére a gyülekezeti házban, a 10 órai istentisztelettel és a gyermek-istentisztelettel párhuzamosan.

v  Október 11-én, szombaton, 9 és 12 óra között a templom és környéke, valamint a Lelkészi Hivatal takarítását szeretnénk elvégezni. Kérjük azokat a testvéreket, akik segíteni tudnak a takarításban, iratkozzanak fel a kijáratnál található jelentkezési lapra!

v  Október 14-én, kedden, 18 óra 30 perctől jótékonysági hangverseny lesz a belvárosi református templomban.

v Keresztkérdések címmel kurzust indítunk október közepétől minden második pénteken. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem konfirmáltak még, szeretnének reformátussá lenni, vagy csak szeretnék a hitbeli ismereteiket feleleveníteni.

v Evangélizáció lesz gyülekezetünkben október 15-19. között, szerdától vasárnapig. Szerdától szombatig 17 óra 30 perctől lesz evangélizációs istentisztelet a templomban, vasárnap délután pedig a szokott rendben, 16 órától lesz evangélizációs istentisztelet. Az alkalmakon Tóth Tamás, kovácsvágási református lelkipásztor hirdeti közöttünk Isten Igéjét.

v  Október 1-jén, szerdán, 13 órától, a Deszka Temetőben vetünk végső búcsút Rácz Bertalanné Szabó Katalin asszonytestvérünktől, aki gyülekezetünk hűséges tagja volt.  Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak!

v  Egy asszonytestvérünk, aki gyülekezetünk tagja, segítséget kér gyülekezetünktől . Olcsó albérletet keres egy szoba-konyhával. Aki tudna ebben segíteni, kérjük jelezze ezt Bodáné Falucskai Ilona nagytiszteletű asszonynak istentisztelet után, vagy a jövő héten a lelkészi hivatalban!

Egy Tiszakeszi presbiter testvérünk családjával (4 fő) albérletet keres Miskolcon. Kérjük, hogy aki ebben segíteni tud, jelezze ezt a Lelkészi Hivatalban!

v A templomunk fűtésének rendbehozatalára meghirdetett gyűjtést a következő hetekben is folytatjuk. Erre szánt adományaikat az erre kijelölt perselyben helyezhetik el a testvérek.

v  Megjelent gyülekezeti lapunk, a Deszkaszálkák őszi, legújabb száma, megújult minőségben, színes címlappal. A kijáratnál magukhoz vehetik a testvérek!

Áldás, békesség!

"Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" (Luk 4,8)